Ethernal Palace

Currently progressing
Heroic - 8/8
MyTHICC - 4/8

Crucible of Storm

Heroic - 2/2

Battle of Dazar'alor


Mythic - 5/9

Uldir

Mythic - 2/8

Jsme guilda s historií sahající až na TBC freečka, spousta z nás se tedy mezi sebou zná a několikrát ročně se potkává. Naším nynějším cílem je posunout náš realm ranking.

V posledních letech se guildu daří progressově posouvat stále dál. Po úspěšném HC progressu Antorusu jsme se v Uldiru pustili i do mythicu. Tato tendence nám vydržela a byla rozšířena i v Battle of Dazar'alor, který nyní progressujeme a věříme, že naše parta je v nynějším složení schopna se s dalším patchem znovu posunout o kus výše.

Snažíme se co dostat nejvýš ale tak abychom zachovali přátelskou atmosféru v guildě.

Mimo raidy se u nás chodí PvP, M+ a achiev runy.

Náš oficiální YouTube kanál hyr.

Pravidla raidu

  1. Při pullu bosse má každý člen raidu povinnost mít flasku a jídlo.
  2. Po 3 významných chybách (zpravidla těch končících smrtí hráče, či nějak vážně narušujících mechaniku bosse) bude hráč kicknut z raidu.
  3. Pokud bude hráč svými poznámkami, či "radami" k taktice vážně narušovat plynulost a taktickou správnost pullu, bude na to upozorněn.
  4. Je obecně znám čas začátku raidu - 20.00 - hráči, kteří mají zájem jít raid, budou v 19:50 připraveni na invite do raidu a budou připraveni tento čas již věnovat raidovacím povinnostem.
  5. Každý člen účastnící se raidu musí být seznámen s veškerými schopnostmi bosse do takové míry, která mu umožní encounter zdárně přežít, plnit mechaniky bosse a být raidu bez omezení prospěšný tak, jak je to dáno jeho rolí.
  6. Pro přijetí do mythic raidu je nutná 50 úroveň vašeho Azerite necku.
  7. Na začátku každého ID bude každý, kdo se má v plánu daný týden zúčastnit raidů, odevzdávat příspěvek ve výši 2000 goldů na feasty a zároveň flasky v počtu 2 flasky za raid den (max 6, v případě jednoho raid dne stačí 2)
  8. Hráči, plánující se zúčastnit daného raid dne, mají povinnost zapsat se do kalendáře a dále jsou povinni informovat RL o případných individuálních časových výjimkách z běžného raid času.
  9. Omluvenky z raidu jsou řešeny přes discord kanál #raid-omluvenky, pouhé tentative v kalendáři se za omluvenku nepovažuje.